top of page

Zasady bezpieczeństwa

Ogólne zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z gongów firmy METS

! OSTRZEŻENIE ! Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować obrażenia ciała. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane na skutek używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i nie stosowaniem się do niniejszych wytycznych.

Bezpieczeństwo miejsca użytkowania
•    Gongi strzeleckie przeznaczone są wyłącznie do użytku zewnętrznego w odpowiednio przygotowanych do tego miejscach, zgodnie z jego przeznaczeniem.
•    Podczas strzelania należy bezwzględnie przestrzegać regulaminu strzelnicy na której odbywa się strzelanie.

Bezpieczeństwo osób
•    Należy bezwzględnie wykonywać polecenia kierownika strzelnicy
•    Cele powinny być ustawione w sposób zabezpieczający strzelającego oraz osoby w pobliżu przed rykoszetami
•    Zabronione jest strzelanie do celu z broni pneumatycznej, wiatrówek oraz ASG

Prawidłowa obsługa i eksploatacja
•    Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny gongów strzeleckiego oraz dokręcenie wszystkich śrub.
•    Zabronione są jakiekolwiek zmiany w konstrukcji urządzenia.
•    Nie należy korzystać z urządzenia, które posiada widoczne uszkodzenia i pęknięcia.
•    Należy stosować się do instrukcji załączonej do produktu
•    Strzelanie zawsze powinno się odbywać z zachowaniem odpowiedniej odległości od celu (odległość zależy od prędkości początkowej – min. prędkość pocisku stosowanego do strzelania do tarcz to – 230m/s) oraz energii amunicji:
- dla pistoletu min. 12m,
- dla pistoletu z amunicją 7,62×25 oraz Magnum min. 70m,
- karabin kal. .223, 7,62×39 – min. 100m,
- amunicja o energii pocisku do 2000J – min 150m
- amunicja o energii pocisku od 2000J do 3300J – min 300m
- amunicja o energii pocisku od 3300J do 6700J – min 600m
- nie stosować amunicji powyżej 6700J
Niestosowanie się do powyższych wytycznych może skutkować rykoszetami oraz uszkodzeniem gongów za producent nie ponosi odpowiedzialności.
•    Do strzelania można korzystać wyłącznie z amunicji dostępnej na rynku cywilnym. Zabronione jest używanie z amunicji z rdzeniem stalowym, przeciwpancernym itp., a także strzelanie śrutem.

Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
•    Należy stosować środki ochrony osobistej tj. okulary  balistyczne, ochronniki słuchu itp. Dotyczy to zarówno strzelającego jak i wszystkich osób znajdujących się w pobliżu. 

bottom of page